Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 853 – 焦

Đánh giá bài viết

《焦》的笔顺动画写字动画演示
《焦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 聚焦
 • Phồn thể: 散焦,不聚焦
 • Pinyin: Sàn jiāo, bù jùjiāo
 • Tiếng Bồi: san cheo, bú chuy cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Mất tập trung, không tập trung.
 • Dịch tiếng Anh: out of focus.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 充电200
 • Phồn thể: 充電到200焦
 • Pinyin: Chōngdiàn dào 200 jiāo
 • Tiếng Bồi: chung ten tao léng bải cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Sạc tới 200 joules.
 • Dịch tiếng Anh: Charge to 200 joules.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments