Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 854 – 蕉

Đánh giá bài viết

《蕉》的笔顺动画写字动画演示
《蕉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 食用
 • Phồn thể: 食用藍花蕉
 • Pinyin: Shíyòng lán huā jiāo
 • Tiếng Bồi: sứ dung lán hoa cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Chuối xanh ăn được.
 • Dịch tiếng Anh: Calathea allouis

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 福州野生
 • Phồn thể: 福州野生蕉
 • Pinyin: Fúzhōu yěshēng jiāo
 • Tiếng Bồi: phú châu dể sâng cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Chuối dại Phúc Châu.
 • Dịch tiếng Anh: Fuzhou wild banana.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments