Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 855 – 唐

Đánh giá bài viết

《唐》的笔顺动画写字动画演示
《唐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 婚恋传奇
 • Phồn thể: 唐婚戀傳奇
 • Pinyin: Táng hūnliàn chuánqí
 • Tiếng Bồi: tháng huân len choán chí.
 • Dịch tiếng Việt: Truyền thuyết về một cuộc hôn nhân lãng mạn.
 • Dịch tiếng Anh: Romance work in Tang Dynasty.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 西安仿歌舞
 • Phồn thể: 西安仿唐歌舞。
 • Pinyin: Xī’ān fǎng táng gēwǔ.
 • Tiếng Bồi: xi an phảng tháng cưa ủ.
 • Dịch tiếng Việt: Bài hát và điệu nhảy Tây An.
 • Dịch tiếng Anh: Xian Stage Show of Tang Dynasty.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments