Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 38: Từ 858 – 委

Đánh giá bài viết
《委》的笔顺动画写字动画演示
《委》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 竞选大队
 • Phồn thể: 我還競選大隊委了呢!
 • Pinyin: Wǒ hái jìngxuǎn dàduì wěile ne!
 • Tiếng Bồi: ủa hái chinh xoản ta tuây uẩy lợ nơ!
 • Dịch tiếng Việt: Tôi vẫn đang vận động cho Ủy ban Lữ đoàn!
 • Dịch tiếng Anh: I also campaigned for the production brigade to entrust!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 国家经贸经济信息中心
 • Phồn thể: 國家經貿委經濟信息中心
 • Pinyin: Guójiā jīngmào wěi jīngjì xìnxī zhōngxīn
 • Tiếng Bồi: cúa cha chinh mao uẩy chinh chi xin xi chung xin.
 • Dịch tiếng Việt: Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia Trung tâm Thông tin Kinh tế.
 • Dịch tiếng Anh: Economic Information Center of the State Economic and Trade Commission


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 38

Comments