Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 861 – 窗

Đánh giá bài viết

《窗》的笔顺动画写字动画演示
《窗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 卧室双层
 • Phồn thể: 我想在臥室安扇雙層窗。
 • Pinyin: Wǒ xiǎng zài wòshì ān shàn shuāng céng chuāng.
 • Tiếng Bồi: úa xẻng chai ua sư an san soang chấng choang.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi muốn đặt một cửa sổ đôi trong phòng ngủ.
 • Dịch tiếng Anh: I want to put a double window in the living room.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 房间落地
 • Phồn thể: 這間靠海的房間安了落地窗。
 • Pinyin: Zhè jiān kào hǎi de fángjiān ānle luòdìchuāng.
 • Tiếng Bồi: chưa chen khao hải tợ pháng chen an lợ lua ti choang.
 • Dịch tiếng Việt: Phòng gần biển này có cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn nhà.
 • Dịch tiếng Anh: The room facing the sea has a French window.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments