Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 862 – 寒

Đánh giá bài viết

《寒》的笔顺动画写字动画演示
《寒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不胜
 • Phồn thể: 高處不勝寒。
 • Pinyin: Gāo chù bùshèng hán.
 • Tiếng Bồi: cao chu bú sâng hán.
 • Dịch tiếng Việt: Nơi càng cao thì càng lạnh.
 • Dịch tiếng Anh: He sits no sure that sits too high.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 刺骨保持清醒
 • Phồn thể: 刺骨的冬寒讓每個人保持清醒。
 • Pinyin: Cìgǔ de dōng hán ràng měi gèrén bǎochí qīngxǐng.
 • Tiếng Bồi: chư củ tợ tung hán rang mẩy cưa rấn bảo chứ chinh xỉnh.
 • Dịch tiếng Việt: Cái lạnh của mùa đông làm mọi người tỉnh táo.
 • Dịch tiếng Anh: The bracing winter chill can wake up anyone.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments