Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 863 – 赛

Đánh giá bài viết

 

《赛》的笔顺动画写字动画演示
《赛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 预选
 • Phồn thể: 分組預選賽
 • Pinyin: Fēnzǔ yùxuǎn sài
 • Tiếng Bồi: phân chủ duy xoẻn sai.
 • Dịch tiếng Việt: Vòng loại nhóm.
 • Dịch tiếng Anh: preliminary round

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 一足球
 • Phồn thể: 一場足球賽
 • Pinyin: Yīchǎng zúqiú sài
 • Tiếng Bồi: i chảng chú chiếu sai.
 • Dịch tiếng Việt: Một trận bóng đá.
 • Dịch tiếng Anh: a football match


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments