Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 866 – 昌

Đánh giá bài viết

《昌》的笔顺动画写字动画演示
《昌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 祖国日益繁荣
 • Phồn thể: 祖國日益繁榮昌盛。
 • Pinyin: Zǔguó rìyì fánróng chāngshèng.
 • Tiếng Bồi: chủ cúa rư phán rúng chang sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Quê hương ngày càng thịnh vượng.
 • Dịch tiếng Anh: Our country is thriving and prospering day by day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 告诉
 • Phồn thể: 告訴昌旺他寫得很好。
 • Pinyin: Gàosù chāng wàng tā xiě dé hěn hǎo.
 • Tiếng Bồi: cao su chang oang tha xỉa tứa hấn hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Nói với Xương Vượng rằng anh ấy viết rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh: Tell Chang Wang that he wrote it well.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments