Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 867 – 唱

Đánh giá bài viết

 

《唱》的笔顺动画写字动画演示
《唱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 他唱走調了。
 • Pinyin: Tā chàng zǒu diàole.
 • Tiếng Bồi: tha chang chẩu teo lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy kết thúc giai điệu.
 • Dịch tiếng Anh: He sings out of tune.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 亲爱”。
 • Phồn thể: 親愛的,唱“哆”。
 • Pinyin: Qīn’ài de, chàng “duō”.
 • Tiếng Bồi: chin ai tợ, chang tua.
 • Dịch tiếng Việt: Hãy hát cho tôi nghe, người yêu dấu ơi.
 • Dịch tiếng Anh: Sing me a doh, honey.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments