Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 868 – 冒

Đánh giá bài viết

 

《冒》的笔顺动画写字动画演示
《冒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 风险
 • Phồn thể: 冒更大的風險
 • Pinyin: Mào gèng dà de fēngxiǎn
 • Tiếng Bồi: mao câng ta tợ phâng xẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Chấp nhận rủi ro lớn.
 • Dịch tiếng Anh: to raise the stakes

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 告诉这个秘密
 • Phồn thể: 我冒死告訴她這個秘密。
 • Pinyin: Wǒ mào sǐ gàosù tā zhège mìmì.
 • Tiếng Bồi: ủa mao sử cao sư tha chưa cơ mi mi.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi mạo hiểm nói với cô ấy bí mật này.
 • Dịch tiếng Anh: I told her the secret on pain of death.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments