Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 869 – 帽

Đánh giá bài viết

《帽》的笔顺动画写字动画演示
《帽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 专门制作柳条工厂
 • Phồn thể: 這是一家專門製作柳條帽的工廠。
 • Pinyin: Zhè shì yījiā zhuānmén zhìzuò liǔtiáo mào de gōngchǎng.
 • Tiếng Bồi: chưa sư í cha choản mấn chư chua liểu théo mao tợ cung chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là một nhà máy chuyên sản xuất nón đan lát.
 • Dịch tiếng Anh: The factory specializes in wicker safety helmets.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 蒂姆的日晷帽。
 • Pinyin: Dì mǔ de rìguǐ mào.
 • Tiếng Bồi: ti mủ tợ rư quẩy mao.
 • Dịch tiếng Việt: Đồng hồ mặt trời.
 • Dịch tiếng Anh: Tim’s sundial hat.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments