Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 871 – 晨

Đánh giá bài viết

 

《晨》的笔顺动画写字动画演示
《晨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 在于
 • Phồn thể: 一日之計在於晨。
 • Pinyin: Yī rì zhī jì zàiyú chén.
 • Tiếng Bồi: i rư chư chi chai dúy chấn.
 • Dịch tiếng Việt: Kế hoạch một ngày từ sáng tới tối.
 • Dịch tiếng Anh: An hour in the morning is worth two in the evening.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 星期一早
 • Phồn thể: 星期一早晨。
 • Pinyin: Xīngqí yī zǎochén.
 • Tiếng Bồi: xinh chí i chảo chấn.
 • Dịch tiếng Việt: Sáng thứ hai.
 • Dịch tiếng Anh: Monday morning.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments