Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 872 – 贯

Đánh giá bài viết

《贯》的笔顺动画写字动画演示
《贯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 貫流式導葉
 • Pinyin: Guànliú shì dǎo yè
 • Tiếng Bồi: quan liếu sư tảo dê.
 • Dịch tiếng Việt: Cánh quạt hình ống.
 • Dịch tiếng Anh: tubular vane.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 貫葉金絲桃
 • Pinyin: Guàn yèjīnsī táo
 • Tiếng Bồi: quan dê chin sư tháo.
 • Dịch tiếng Việt: Cây Ban Âu.
 • Dịch tiếng Anh: Hypericum perforatum.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments