Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 873 – 惯

Đánh giá bài viết

《惯》的笔顺动画写字动画演示
《惯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 总是不修边幅
 • Phồn thể: 他總是不修邊幅,隨性慣了。
 • Pinyin: Tā zǒng shì bùxiūbiānfú, suí xìng guànle.
 • Tiếng Bồi: tha chủng sư bú xiêu ben phú, suấy xinh quan lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta chú ý đến vẻ ngoài của mình, và quen dần với nó.
 • Dịch tiếng Anh: He never pays any attention to his appearanceand is used to the carelessness in that respect.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 使用用语表达自己感情
 • Phồn thể: 他使用慣用語來表達自己的感情。
 • Pinyin: Tā shǐyòng guànyòng yǔ lái biǎodá zìjǐ de gǎnqíng.
 • Tiếng Bồi: tha sử dung quan dung dủy lái bẻo tá chư chỉ tợ cản chính.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy dùng thành ngữ để bày tỏ cảm xúc của mình.
 • Dịch tiếng Anh: He expressed himself idiomatically.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments