Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 874 – 尺

Đánh giá bài viết

《尺》的笔顺动画写字动画演示
《尺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 两英尺比一英尺长。
 • Phồn thể: 兩英尺比一英尺長。
 • Pinyin: Liǎng yīngchǐ bǐ yī yīngchǐ zhǎng.
 • Tiếng Bồi: lẻng inh chứ bỉ i inh chứ chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Hai chân dài hơn một chân.
 • Dịch tiếng Anh: It is two feet longer than that one.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 绵延
 • Phồn thể: 賴蓋特鎮向下綿延好幾百英尺。
 • Pinyin: Lài gài tè zhèn xiàng xià miányán hǎo jǐ bǎi yīngchǐ.
 • Tiếng Bồi: lai cai thưa chân xeng xa mén dén hảo chí bải inh chử.
 • Dịch tiếng Việt: Thị trấn Reigate trải dài hàng trăm feet.
 • Dịch tiếng Anh: The town of Reigate is spread out hundreds of feet below.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments