Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 875 – 迟

Đánh giá bài viết

《迟》的笔顺动画写字动画演示
《迟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 对不起10分钟
 • Phồn thể: 對不起,遲了10分鐘。
 • Pinyin: Duìbùqǐ, chíle 10 fēnzhōng.
 • Tiếng Bồi: tuây bu chỉ, chí lợ sứ phân chung.
 • Dịch tiếng Việt: Xin lỗi, tôi trễ 10 phút.
 • Dịch tiếng Anh: Sorry, I’m ten minutes late.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 坐失良机后悔
 • Phồn thể: 坐失良機,後悔已遲。
 • Pinyin: Zuò shī liángjī, hòuhuǐ yǐ chí.
 • Tiếng Bồi: chua sư léng chi, hâu huấy ỉ chứ.
 • Dịch tiếng Việt: Bỏ lỡ cơ hội, hối tiếc khi đã quá muộn.
 • Dịch tiếng Anh: It is too late to grieve when the chance is past.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments