Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 876 – 尧

Đánh giá bài viết

《尧》的笔顺动画写字动画演示
《尧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 有一天尧去拜访许由, 想要将王位让给他。
 • Phồn thể: 有一天堯去拜訪許由, 想要將王位讓給他。
 • Pinyin: Yǒu yītiān yáo qù bàifǎng xǔ yóu, xiǎng yào jiāng wángwèi ràng gěi tā.
 • Tiếng Bồi: dẩu í then dáo chuy bai pháng xủy dấu, xẻng dao cheng oáng uây rang cẩy tha.
 • Dịch tiếng Việt: Một ngày nọ Yao đến thăm Xu You và muốn trao cho anh ta ngai vàng.
 • Dịch tiếng Anh: It Cannot Be Denied that the Ancient Chinese Emporer Yao Set up His Capital in Linfen of Shanxi

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 上古时代山西建都
 • Phồn thể: 上古時代, 堯, 都曾在山西境內建都。
 • Pinyin: Shànggǔ shídài, yáo, dōu céng zài shānxī jìngnèi jiàn dū.
 • Tiếng Bồi: sang củ sứ tai, dáo, tâu chấng chai san xi chinh nây chen tu.
 • Dịch tiếng Việt: Thời cổ đại, họ đều xây dựng thủ đô ở Tây Sơn.
 • Dịch tiếng Anh: In prehistorical times, Yao, Shun and Yu all set their capital in Shanxi.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments