Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 877 – 烧

Đánh giá bài viết

 

《烧》的笔顺动画写字动画演示
《烧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我眉毛
 • Phồn thể: 我燒著了眉毛。
 • Pinyin: Wǒ shāozhele méimáo.
 • Tiếng Bồi: ủa sao chơ lợ mấy máo.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi làm cháy lông mày của mình.
 • Dịch tiếng Anh: I singed my eyebrows.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 欧洲已经不再巫婆
 • Phồn thể: 歐洲人已經不再燒巫婆了。
 • Pinyin: Ōuzhōu rén yǐjīng bù zài shāo wūpóle.
 • Tiếng Bồi: âu châu rấn ỉ chinh bu chao sao u púa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Người châu Âu không còn đốt phù thủy.
 • Dịch tiếng Anh: Europeans don’t burn witches any more.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments