Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 878 – 既

Đánh giá bài viết

《既》的笔顺动画写字动画演示
《既》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 既不…也不…
 • Phồn thể: 既不…也不…
 • Pinyin: Jì bù…yě bù…
 • Tiếng Bồi: chi bu…dể bu…
 • Dịch tiếng Việt: Không … cũng không…
 • Dịch tiếng Anh: neither… nor

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 他既高又壯。
 • Pinyin: Tā jì gāo yòu zhuàng.
 • Tiếng Bồi: tha chi cao dâu choang.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy cao và khỏe.
 • Dịch tiếng Anh: He ‘s tall and strong.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments