Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 879 – 概

Đánh giá bài viết

《概》的笔顺动画写字动画演示
《概》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 周期函数
 • Phồn thể: 概週期函數
 • Pinyin: Gài zhōuqí hánshù
 • Tiếng Bồi: cai châu chí hán su.
 • Dịch tiếng Việt: Chức năng gần như cố định.
 • Dịch tiếng Anh: almost periodic function.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 估计
 • Phồn thể: 最概估計量
 • Pinyin: Zuì gài gūjì liàng
 • Tiếng Bồi: chuây cai cu chi leng.
 • Dịch tiếng Việt: Ước tính gần đúng nhất.
 • Dịch tiếng Anh: maximum likelihood estimator.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments