Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 880 – 牙

Đánh giá bài viết

《牙》的笔顺动画写字动画演示
《牙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 锋利无比
 • Phồn thể: 它的牙鋒利無比。
 • Pinyin: Tā de yá fēnglì wúbǐ.
 • Tiếng Bồi: tha tợ dá phâng li ú bỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Răng của nó cực kỳ sắc.
 • Dịch tiếng Anh: Its teeth are razor sharp.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 牙医
 • Phồn thể: 讓牙醫看看你的牙。
 • Pinyin: Ràng yáyī kàn kàn nǐ de yá.
 • Tiếng Bồi: rang dá i khan khan nỉ tợ dá.
 • Dịch tiếng Việt: Hãy để nha sĩ nhìn vào răng của bạn.
 • Dịch tiếng Anh: Show your teeth to the dentist.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments