Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 39: Từ 887 – 馆

Đánh giá bài viết

《馆》的笔顺动画写字动画演示
《馆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 中国伦敦大使
 • Phồn thể: 中國駐倫敦大使館
 • Pinyin: Zhōngguó zhù lúndūn dàshǐ guǎn
 • Tiếng Bồi: chung cúa chu luấn tuân ta sứ quản.
 • Dịch tiếng Việt: Đại sứ quán Trung Quốc tại London
 • Dịch tiếng Anh: the Chinese embassy in London

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们水族看见鳐。
 • Phồn thể: 我們在水族館看見了一隻鰩。
 • Pinyin: Wǒmen zài shuǐzúguǎn kànjiànle yī zhī yáo.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chai suẩy chú quản khan chen lợ i chư dáo.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi thấy một tia trong bể cá
 • Dịch tiếng Anh: We saw a ray at the aquarium.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 39

Comments