Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 888 – 曼

Đánh giá bài viết
《曼》的笔顺动画写字动画演示
《曼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个女人容貌婀娜多姿
 • Phồn thể: 這個女人容貌曼麗,婀娜多姿。
 • Pinyin: Zhège nǚrén róngmào màn lì, ēnàduōzī.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ nủy rấn rúng mao man li, ưa na tua chư.
 • Dịch tiếng Việt: Người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng.
 • Dịch tiếng Anh: The woman is beautiful and charming.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 你?
 • Phồn thể: 你說呢,曼麗?
 • Pinyin: Nǐ shuō ne, màn lì?
 • Tiếng Bồi: nỉ sua nợ, man li?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn nói cái gì?
 • Dịch tiếng Anh: What say you, Mary?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments