Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 890 – 罢

Đánh giá bài viết

 

《罢》的笔顺动画写字动画演示
《罢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 往事悲酸
 • Phồn thể: 往事悲酸,不說也罷。
 • Pinyin: Wǎngshì bēisuān, bù shuō yěbà.
 • Tiếng Bồi: oảng sư bây soan, bu sua dể ba.
 • Dịch tiếng Việt: Quá khứ thật đáng buồn, đừng nhắc về nó.
 • Dịch tiếng Anh: The past breaks my heart. I don’t want to recall it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们不等
 • Phồn thể: 也罷,我們就不等他了。
 • Pinyin: Yěbà, wǒmen jiù bù děng tāle.
 • Tiếng Bồi: dể ba, ủa mân chiêu bu tẩng tha lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Bỏ đi, chúng tôi sẽ không chờ đợi anh ấy nữa.
 • Dịch tiếng Anh: All right thenwe won’t wait for him.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments