Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 892 – 舞

Đánh giá bài viết

 

《舞》的笔顺动画写字动画演示
《舞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一通
 • Phồn thể: 她跳了一通舞。
 • Pinyin: Tā tiàole yītòng wǔ.
 • Tiếng Bồi: tha theo lợ í thung ủ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nhảy một điệu nhảy.
 • Dịch tiếng Anh: She danced for a while.

Ví dụ 2:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 你舞跳得真棒!
 • Pinyin: Nǐ wǔ tiào dé zhēn bàng!
 • Tiếng Bồi: ní ủ theo tứa chân bang!
 • Dịch tiếng Việt: Bạn nhảy thật tốt!
 • Dịch tiếng Anh: You’re such a good dancer!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments