Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 894 – 跳

Đánh giá bài viết

 

《跳》的笔顺动画写字动画演示
《跳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 一通
 • Phồn thể – 她跳了一通舞。
 • Pinyin – Tā tiàole yītòng wǔ
 • Tiếng Bồi – tha theo lợ i thung ủ.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nhảy một điệu nhảy.
 • Dịch tiếng Anh – She danced a dance.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 从下去
 • Phồn thể – 從樓上跳下去
 • Pinyin – cóng lóushàng tiào xiàqù
 • Tiếng Bồi – chúng lấu sang theo xa chuy.
 • Dịch tiếng Việt – Nhảy lên lầu.
 • Dịch tiếng Anh – jump from a building


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments