Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 895 – 甫

Đánh giá bài viết

《甫》的笔顺动画写字动画演示
《甫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 恰水利枢纽工程
 • Phồn thể – 恰甫其海水利樞紐工程
 • Pinyin – qià fŭ qí hăi shuĭlìshūniŭ gōngchéng
 • Tiếng Bồi – cha phủ chí hái suẩy li suân chủy cung chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Dự án kiểm soát nước.
 • Dịch tiếng Anh – Qiapuqihai water control project.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 下文部分转述的话
 • Phồn thể – 我在下文中有一部分轉述了洛甫的話。
 • Pinyin – wŏ zài xià wénzhōng yŏu yībùfēn zhuănshù le luò  dehuà
 • Tiếng Bồi – ủa chai xa uấn chung dẩu i bu phân choản su lợ lua phủ tợ hoa.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã kể lại những lời của Lạc Phủ trong phần dưới đây.
 • Dịch tiếng Anh – In the follwing paragraphs I have paraphrased, in part, the comments of Lofu.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments