Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 896 – 辅

Đánh giá bài viết

《辅》的笔顺动画写字动画演示
《辅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể -副室,辅细胞
 • Phồn thể – 副室,輔細胞
 • Pinyin – fù shì fŭ xìbāo
 • Tiếng Bồi- phu sư phủ xi bao.
 • Dịch tiếng Việt – Khoang phụ kiện.
 • Dịch tiếng Anh – auxiliary cell.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 程序
 • Phồn thể – 三級輔程序
 • Pinyin – sānjí fŭ chéngxù
 • Tiếng Bồi – san chí phủ chấng xuy.
 • Dịch tiếng Việt – Chương trình phụ trợ ba cấp.
 • Dịch tiếng Anh – three level subroutine.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments