Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 898 – 并

Đánh giá bài viết

 

《并》的笔顺动画写字动画演示
《并》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 把脚并起来
 • Phồn thể – 把腳並起來
 • Pinyin – bǎ jiǎo bìngqǐlái
 • Tiếng Bồi – bá chẻo binh chỉ lái.
 • Dịch tiếng Việt – Để hai chân của bạn gần nhau.
 • Dịch tiếng Anh – bring your feet together

Ví dụ 2:

 • Giản thể – …并不过分
 • Phồn thể – …並不過分
 • Pinyin – … bìngbú guò fēn
 • Tiếng Bồi – binh bú cua phân.
 • Dịch tiếng Việt – Không quá mức
 • Dịch tiếng Anh – it is not unreasonable that…


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments