Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 899 – 瓦

Đánh giá bài viết

《瓦》的笔顺动画写字动画演示
《瓦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 屋顶上的瓦该翻修了
 • Phồn thể – 屋頂上的瓦該翻修了
 • Pinyin – Wūdǐng shàng de wǎ gāi fānxiūle.
 • Tiếng Bồi – u tỉnh sang tợ ỏa cai phan xiêu lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Các viên gạch trên mái nhà nên được thay mới.
 • Dịch tiếng Anh – The tiles on the roof were in need of repair.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 请帮我把办公桌上的那个瓦灰色封皮的笔记本拿过来
 • Phồn thể – 請幫我把辦公桌上的那個瓦灰色封皮的筆記本拿過來
 • Pinyin – Qǐng bāng wǒ bǎ bàngōngzhuō shàng de nàge wǎhuīsè fēngpí de bǐjìběn ná guòlái.
 • Tiếng Bồi – chỉnh bang úa bả ban cung chua sang tợ na cơ ỏa huây sưa phâng pí tợ bỉ chi bẩn ná cua lái.
 • Dịch tiếng Việt – Xin hãy giúp tôi lấy cuốn sổ có bìa màu xám ở trên bàn.
 • Dịch tiếng Anh – Please bring me the notebook with a slate-gray cover on my desk.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments