Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 901 – 祭

Đánh giá bài viết

《祭》的笔顺动画写字动画演示
《祭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 犹太人的感恩祭
 • Phồn thể – 猶太人的感恩祭
 • Pinyin – yóutàirén de gănēn jì
 • Tiếng Bồi – dấu thai rấn tợ cả nân chi.
 • Dịch tiếng Việt – Lễ Tạ ơn của người Do Thái
 • Dịch tiếng Anh – peace offering

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 江陵端午祭
 • Phồn thể – 江陵端午祭
 • Pinyin – jiānglíng duānwŭ jì
 • Tiếng Bồi – cheng lính toan ủ chi.
 • Dịch tiếng Việt – Lễ hội thuyền rồng
 • Dịch tiếng Anh – Jianglin Dragon Boat Festival custom.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments