Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 902 – 察

Đánh giá bài viết

《察》的笔顺动画写字动画演示
《察》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 第二個是觀察
 • Phồn thể – 第二個是觀察
 • Pinyin – dìèr gè shì guān chá
 • Tiếng Bồi – ti ơ cưa sư quan chá.
 • Dịch tiếng Việt – Thứ hai là  sự quan sát.
 • Dịch tiếng Anh – The second one are the observations.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 察其言, 观其行
 • Phồn thể – 察其言, 觀其行
 • Pinyin – chá qíyán guānqíxíng
 • Tiếng Bồi – chá chí dén quan chí xính.
 • Dịch tiếng Việt – Kiểm chứng lời nói và xem hành động của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – check what he says against what he does


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments