Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 904 – 末

Đánh giá bài viết

《末》的笔顺动画写字动画演示
《末》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 在七月初/ 末
 • Phồn thể – 在七月初/ 末
 • Pinyin – Zài qīyuè chū/ mò
 • Tiếng Bồi – chai chi duê chu/ mua.
 • Dịch tiếng Việt – Vào đầu/ cuối tháng 7.
 • Dịch tiếng Anh – at the beginning/ end of July.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你总毫末不放,未免过于精细
 • Phồn thể – 你總毫末不放,未免過於精細
 • Pinyin – Nǐ zǒng háomò búfàng,wèimiǎn guòyú jīngxì.
 • Tiếng Bồi – ní chủng háo mua bú phang, uây mẻn cua dúy chinh xi.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không chịu từ bỏ điều gì, bạn quá để ý đến mọi thứ.
 • Dịch tiếng Anh – You are too circumspect, you pay attention to every detail.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments