Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 905 – 袜

Đánh giá bài viết

《袜》的笔顺动画写字动画演示
《袜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我喜欢穿棉袜,很舒服。
 • Phồn thể – 我喜歡穿棉襪,很舒服。
 • Pinyin – Wǒ xǐhuan chuān mián wà, hěn shūfu.
 • Tiếng Bồi – úa xỉ hoan choan mén oa, hẩn su phu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích đi tất loại cotton, nó rất thoải mái.
 • Dịch tiếng Anh – I love wearing cotton socks. They are comfortable.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 弹力袜看着很小,其实伸缩性很大。
 • Phồn thể – 彈力襪看著很小,其實伸縮性很大。
 • Pinyin – Tánlìwà kàn zhe hěnxiǎo,qíshí shēnsuōxìng hěndà.
 • Tiếng Bồi – thán li oa khan chơ hấn xẻo, chí sứ sân sua xinh hẩn ta.
 • Dịch tiếng Việt – Mặc dù tất có vẻ nhỏ, nhưng chúng co giãn có độ đàn hồi tuyệt vời.
 • Dịch tiếng Anh – Though they seem to be very small, stretch socks have great elasticity.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments