Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 906 – 兹

Đánh giá bài viết

 

《兹》的笔顺动画写字动画演示
《兹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 饭做好时蜂呜器发出 兹 兹的响声。
 • Phồn thể – 飯做好時蜂嗚器發出 茲 茲得響聲。
 • Pinyin – fàn zuòhăo shí fēng wū qì fāchū zī zī de xiăngshēng
 • Tiếng Bồi – phan chua hảo sứ phâng u chi pha chu chư chư tợ xẻng sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Tiếng chuông đã vang rất lớn khi bữa ăn được chuẩn bị xong.
 • Dịch tiếng Anh – The buzzer rang when the meal was ready.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 兹协议如下
 • Phồn thể – 茲協議如
 • Pinyin –  xiéyì rúxià
 • Tiếng Bồi – chư xía i rú xa.
 • Dịch tiếng Việt – Đã đồng ý về những thỏa thuận sau.
 • Dịch tiếng Anh – Have agreed on the following.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments