Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 907 – 磁

Đánh giá bài viết

《磁》的笔顺动画写字动画演示
《磁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 电脑中的硬盘是磁存储装置
 • Phồn thể – 電腦中的硬盤是磁存儲裝置
 • Pinyin – Diànnǎo zhōng de yìngpán shì cí cúnchǔzhuāngzhì.
 • Tiếng Bồi – ten nảo chung tợ inh pán sư chứ chuấn chủ choang chư.
 • Dịch tiếng Việt – Đĩa cứng trong máy tính là một thiết bị lưu trữ từ tính.
 • Dịch tiếng Anh – The hard disk in you computer is magnetic storage

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 所有进出电话都录在了磁带上,并记入文件中
 • Phồn thể – 所有進出電話都錄在了磁帶上,並記入文件中
 • Pinyin – Suǒyǒu jìnchū diànhuà dōu lù zài le cídài shàng, bìng jìrù wénjiàn zhōng.
 • Tiếng Bồi – súa dẩu chin chu ten hoa tâu lu chai lợ chứ tai sang, binh chi ru uấn chen chung.
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả các cuộc gọi đến và đi được ghi lại trên băng và ghi lại trong tập tin.
 • Dịch tiếng Anh – All incoming and outgoing calls were recorded on tape and logged on paper.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments