Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 40: Từ 909 – 宴

Đánh giá bài viết

《宴》的笔顺动画写字动画演示
《宴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản thể – 你还要乔迁宴啊
  • Phồn thể – 你還要喬遷宴啊
  • Pinyin – nĭ háiyào qiáoqiān yàn a
  • Tiếng Bồi – nỉ hái dao chéo chen den a.
  • Dịch tiếng Việt – Bạn vẫn muốn chuyển nhà à?
  • Dịch tiếng Anh – You want a big reveal?

Ví dụ 2:

  • Giản thể – 她的劢宴是七月22日。
  • Phồn thể – 她的勱宴是七月22日。
  • Pinyin – tā de mài yàn shì qīyuè 22 rì
  • Tiếng Bồi – tha tợ mai den sư chi duê ơ sứ ơ rư.
  • Dịch tiếng Việt – Cô ấy mở tiệc ngày 22/7.
  • Dịch tiếng Anh – Her feast day is July 22.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

  • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 40

Comments