Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 02: Từ 0077 – 那么

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 有那么工作做。
 • Phồn thể: 有那麼多工作要做。
 • Pinyin: Yǒu nàmeduō gōngzuò yào zuò.
 • Tiếng Bồi: dẩu na mơ tua cung chua dao chua.
 • Dịch tiếng Việt: Có quá nhiều việc phải làm.
 • Dịch tiếng Anh: There’s so much work to do.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 你为什么那么
 • Phồn thể: 你為什麼那麼做?
 • Pinyin: Nǐ wèishénme nàme zuò ?
 • Tiếng Bồi: nỉ uây sấn mơ na mơ chua?
 • Dịch tiếng Việt: Tại sao bạn làm điều đó?
 • Dịch tiếng Anh: Why did you do that?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 02

Comments