Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 02: Từ 0079 – 那边

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那边房子吗?
 • Phồn thể: 那邊的那座房子嗎?
 • Pinyin: Nàbiān de nà zuò fángzi ma?
 • Tiếng Bồi: na ben tợ na chua pháng chự ma?
 • Dịch tiếng Việt: Có phải ngôi nhà đằng kia không?
 • Dịch tiếng Anh: Is that house over there?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我那边
 • Phồn thể: 我家在橋那邊。
 • Pinyin: Wŏjiā zài qiáo nàbiān
 • Tiếng Bồi: ủa cha chai chéo na ben.
 • Dịch tiếng Việt: Nhà tôi ở bên kia cây cầu.
 • Dịch tiếng Anh: My home is beyond the bridge.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 02

Comments