Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0161 – 一道

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一道房间
 • Phồn thể: 一道光射進了房間。
 • Pinyin: Yídào guāng shèjìnle fángjiān.
 • Tiếng Bồi: í tao quang sưa chin lợ pháng chen.
 • Dịch tiếng Việt: Một tia sáng rọi vào phòng.
 • Dịch tiếng Anh: The river of light entered the house.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我偶然发现一道秘密食谱。
 • Phồn thể: 我偶然發現一道秘密食譜。
 • Pinyin: Wǒ ǒuránfāxiàn yídào mìmì shípǔ.
 • Tiếng Bồi: úa ẩu rán pha xen í tao mi mi sứ pủ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi vô tình phát hiện một công thức bí mật.
 • Dịch tiếng Anh: I stumbled on a secret recipe.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments