Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0164 – 发出

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她发出一声冷笑。
 • Phồn thể: 她發出一聲冷笑。
 • Pinyin: Tā fāchū yìshēng lěngxiào.
 • Tiếng Bồi: tha pha chu i sâng lẩng xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười khẩy.
 • Dịch tiếng Anh: She gave a little snort of laughter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他让琴弓发出拨弦音。
 • Phồn thể: 他讓琴弓發出撥弦音。
 • Pinyin: Tā ràng qín gōng fāchū bō xián yīn.
 • Tiếng Bồi: tha rang chín cung pha chu bua xén in.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy gảy một chuỗi dây cung.
 • Dịch tiếng Anh: He twanged his bow.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments