Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0169 – 江山

《江》的笔顺动画写字动画演示

《江》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《江》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《山》的笔顺动画写字动画演示

《山》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《山》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 江山如此多娇。
 • Phồn thể: 江山如此多嬌。
 • Pinyin: Jiāngshān rúcǐ duō jiāo.
 • Tiếng Bồi: cheng san rú chử tua cheo.
 • Dịch tiếng Việt: Giang sơn thật sự rất đẹp.
 • Dịch tiếng Anh: The scenery is so lovely.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 打江山容易,守江山难。
 • Phồn thể: 打江山容易,守江山難。
 • Pinyin: Dǎ jiāngshān róngyì, shǒu jiāngshān nán.
 • Tiếng Bồi: tả cheng san rúng i, sẩu cheng san nán.
 • Dịch tiếng Việt: Rất dễ để phá hủy những ngọn núi, nhưng rất khó để giữ gìn chúng.
 • Dịch tiếng Anh: Taking the lead is often easier than holding onto it.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments