Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0172 – 以后

《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 以后我们去看电影。
 • Phồn thể: 以後我們去看電影。
 • Pinyin: Yǐhòu wǒmen qù kàn diànyǐng.
 • Tiếng Bồi: ỉ hâu ủa mân chuy khan ten ỉnh.
 • Dịch tiếng Việt: Sau đó chúng ta sẽ đi xem phim.
 • Dịch tiếng Anh: Afterwards we’re going to see a film.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她老了以后更加和蔼了。
 • Phồn thể: 她老了以後更加和藹了。
 • Pinyin: Tā lǎo le yǐhòu gèngjiā hé’ǎi le.
 • Tiếng Bồi: tha lảo lợ ỉ hâu câng cha hứa ải lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy trở nên thông cảm hơn sau khi tuổi càng lớn.
 • Dịch tiếng Anh: She grew to be more benign in her old age.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments