Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0173 – 后天

《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 习惯是后天养成的。
 • Phồn thể – 習慣是後天養成的。
 • Pinyin – Xíguàn shìhòutiān yǎng chéng de.
 • Tiếng Bồi – xí quan sư hâu then dẻng chấng tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Thói quen là bản chất thứ hai.
 • Dịch tiếng Anh – Custom is a second nature.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 后天要给我过生日。别忘了啊!
 • Phồn thể – 後天要給我過生日。別忘了啊!
 • Pinyin – Hòutiān yào gěi wǒ guòshēngrì.bié wàngle a!
 • Tiếng Bồi – hâu then dao cấy ủa cua sâng rư, bía oang lợ a!
 • Dịch tiếng Việt – Ngày kia chúng ta sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho tôi, đừng quên đó!
 • Dịch tiếng Anh – The day after tomorrow we will celebrate my birthday. Don’t forget it!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments