Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0176 – 找到

《找》的笔顺动画写字动画演示

《找》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《找》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我好不容易才找到。
 • Phồn thể: 我好不容易才找到。
 • Pinyin: Wǒ hǎobù róngyì cái zhǎodào.
 • Tiếng Bồi: úa hảo bu rúng i chái chảo tao.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi cuối cùng có thể tìm được nó rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I had a job finding it.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 你找到些什么吗?
 • Phồn thể: 你找到些什麼嗎?
 • Pinyin: Nǐ zhǎodào xiē shénme ma ?
 • Tiếng Bồi: ní chảo tao xia sấn mơ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn tìm được thứ gì đó rồi?
 • Dịch tiếng Anh: Did you find anything?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments