Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0177 – 打动

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这部电影深深打动了我。
 • Phồn thể: 這部電影深深打動了我。
 • Pinyin: Zhè bù diànyǐng shēnshēn dǎdòngle wǒ.
 • Tiếng Bồi: chưa bu ten ỉnh sân sân tả tung lợ ủa.
 • Dịch tiếng Việt: Bộ phim này khiến tôi thấy vô cùng cảm động.
 • Dịch tiếng Anh: The movie really moved me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她的芳泽打动了我的心!
 • Phồn thể: 她的芳澤打動了我的心!
 • Pinyin: Tā de fāngzé dǎdòng le wǒ de xīn!
 • Tiếng Bồi: tha tợ pháng chứa tả tung lợ ủa tợ xin!
 • Dịch tiếng Việt: Vẻ đẹp của cô ấy làm rung động trái tim tôi!
 • Dịch tiếng Anh: I am attracted by her good looks.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments