Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0178 – 打倒

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《倒》的笔顺动画写字动画演示

《倒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《倒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他被病痛打倒了。
 • Phồn thể: 他被病痛打倒了。
 • Pinyin: Tā bèi bìngtòng dǎdǎole.
 • Tiếng Bồi: tha bây binh thung tá tảo lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy bị gục ngã bởi bệnh tật.
 • Dịch tiếng Anh: He was brought down with an illness.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他的敌人将会被打倒。
 • Phồn thể: 他的敵人將會被打倒。
 • Pinyin: Tā de dírén jiānghuì bèi dǎdǎo.
 • Tiếng Bồi: tha tợ tí rấn cheng huây bây tá tảo.
 • Dịch tiếng Việt: Kẻ thù của anh ấy sẽ bị lật đổ.
 • Dịch tiếng Anh: His enemies shall lick the dust.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments