Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0181 – 树干

《树》的笔顺动画写字动画演示

《树》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《树》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《干》的笔顺动画写字动画演示

《干》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《干》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 老紫杉树的树。
 • Phồn thể: 老紫杉樹的樹。
 • Pinyin: Lǎo zǐ shān shù de shù.
 • Tiếng Bồi: láo chử san su tợ su.
 • Dịch tiếng Việt: Cây gỗ thủy tùng già.
 • Dịch tiếng Anh: Trunk of an Old Yew Tree.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 树干上有个大包。
 • Phồn thể: 樹幹上有個大包。
 • Pinyin: Shùgān shàngyŏu gè dàbāo
 • Tiếng Bồi: su can sang dẩu cưa ta bao.
 • Dịch tiếng Việt: Có một cái túi to treo trên thân cây.
 • Dịch tiếng Anh: There is a big protuberance on the trunk.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments