Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0182 – 男人

《男》的笔顺动画写字动画演示

《男》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《男》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那个男人结婚了。
 • Phồn thể: 那個男人結婚了。
 • Pinyin: Nàge nánrén jiéhūnle.
 • Tiếng Bồi: na cơ nán rấn chía huân lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Người đàn ông đó kết hôn rồi.
 • Dịch tiếng Anh: That man is married.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这个男人已经奄奄一息了。
 • Phồn thể: 這個男人已經奄奄一息了。
 • Pinyin: Zhège nánrén yǐjīng yǎnyǎnyìxī le.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ nán rấn ỉ chinh dén dẻn i xi lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Người đàn ông đó sắp chết.
 • Dịch tiếng Anh: The man is at his last gasp.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments