Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0183 – 里边

《里》的笔顺动画写字动画演示

《里》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《里》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 里边夹什么?
 • Phồn thể: 裡邊夾什麼?
 • Pinyin: Lĭbiān jiā shénme.
 • Tiếng Bồi: lỉ ben cha sấn mơ.
 • Dịch tiếng Việt: Có cái gì bên trong vậy?
 • Dịch tiếng Anh: What put inside?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 书包在桌子里边。
 • Phồn thể: 書包在桌子裡邊。
 • Pinyin: Shūbāo zài zhuōzi lǐbian.
 • Tiếng Bồi: su bao chai chua chự lỉ ben.
 • Dịch tiếng Việt: Chiếc cặp sách trong ngăn bàn.
 • Dịch tiếng Anh: The bag is in the desk.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments